هیئت مدیره شركت سیمان خرم آباد

نام و نام خانوادگی

سمت

چارت سازمانی پروژه سیمان خرم آباد

برای دریافت فایل PDF اینجا را کلیک کنید.

آقای محمد خدری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

آقای خلیفه خدری

نائب رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس داریوش محمودی

عضو هیئت مدیره

آقای مهندس فرامرز چهره گشا

عضو هیئت مدیره

آقای مرتضی فقیه ایمانی

عضو هیئت مدیره


 

KhorramCement.com, 2006 All Rights Reserved.                                                                    Designed by: swfmedia.com